Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Aj seniorom s dlhmi hrozí exekúcia

| Author: Katarína Petríková

Dosiahnutím dôchodkového veku a poberaním penzie existujúce dlhy nezmiznú. 

Podľa zákona sa dôchodok považuje za príjem, z ktorého je možné zrážať dlžné sumy. Sociálna poisťovňa pristúpi k zrážkam z dôchodku až na základe príkazu od súdneho exekútora. Najčastejšie sa exekučné zrážky z dôchodkov uhrádzajú v prospech nebankových subjektov, telekomunikačných operátorov, poskytovateľov dátových služieb a zdravotných poisťovní.

Penzistovi, ktorý má viacero pohľadávok sa určia tzv. prednostné a neprednostné pohľadávky a presný postup ich výpočtu. K prednostným pohľadávkam patrí výživné na maloleté dieťa, pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky poistného za sociálne a zdravotné poistenie, prídavky na dieťa a pohľadávky úhrady za sociálne služby. Za neprednostné pohľadávky sa považujú pôžičky od bankových a nebankových subjektov a poplatky telekomunikačným operátorom.

Výšku mesačnej zrážky z penzie ovplyvňuje suma životného minima, mesačná suma penzie dôchodcu a počet vyživovaných osôb. Do úvahy sa berie aj skutočnosť, či ide o prednostnú alebo neprednostnú pohľadávku, pohľadávku na pokute za vybrané priestupky a suma, za ktorú sa poskytuje dlžníkovi starostlivosť v zariadení sociálnych služieb. 

Penzisti sa nemusia obávať toho, že prídu o celú sumu dôchodku. Exekútor nemôže siahnuť na celú penziu a dôchodcovi musí po splatení pohľadávok zostať suma rovná výške životného minima, ktorá je v súčasnosti stanovená na 214,  83 eur. Po odrátaní základnej sumy sa zvyšok dôchodku zaokrúhli nadol a rozdelí sa na tretiny, pričom prvá tretina je určená na uspokojenie všetkých pohľadávok a z druhej sa plnia prednostné pohľadávky. Tretia časť sa pripočíta k základnej sume, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť. 

Ak si dlžný dôchodca uhrádza z penzie pobyt v zariadení sociálnych služieb, exekúcii nepodlieha suma potrebná na uhradenie poskytovanej starostlivosti a suma vreckového v zariadení. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu nesmie penzistovi ostať menej ako 25 % sumy životného minima. Ak sa nachádza v zariadení bez poskytovania stravy, musí mu z penzie zostať mesačne min. 75 % sumy životného minima.


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2023 advreal.sk