Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Aké novinky prinesie novela zákona o dani z príjmov?

| Author: Katarína Petríková

Prvým dňom roku 2020 vstúpi do platnosti novela zákona o dani z príjmov, ktorá prinesie veľa pozitív. Zmeny v daniach sa dotknú právnických osôb, podnikateľov, osôb v slobodnom povolaní a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). 

Zníženie sadzby dane

Malých podnikateľov určite poteší zníženie sadzby dane z príjmov na 15 %. Od 1. januára 2020 nastáva dlho očakávaná zmena v podobe dvoch daňových pásiem, ktorá sa bude týkať všetkých právnických osôb, podnikateľov, osôb v slobodnom povolaní a SZČO. Ročná príjmová hranica dosahujúca maximum 100 000 eur spadá do prvého pásma, v ktorom bude daň z príjmu na úrovni 15 %. Pokiaľ zarobíte ročne viac než 100 000 eur, zaplatíte daň vo výške 21 %. V praxi teda nesmiete zarobiť mesačne viac ako 8 250 eur, aby ste spadali do hranice 15% dane z príjmu.

Okrem zníženia sadzby dane sa mení aj limit na platenie preddavkov na dani z príjmov. Podľa nových kritérií sa budú preddavky platiť až vtedy, ak posledná daňová povinnosť presiahne sumu 5 000 Eur. Ak podnikateľovi vznikne povinnosť platenia preddavkov, platí štvrťročné preddavky. V prípade, že posledná známa daňová povinnosť presiahne sumu 16 600 Eur, platenie preddavkov bude mať mesačnú periodicitu. 

Novela zákona vstúpi do platnosti až od 1. januára 2020, čo znamená, že znížená daň sa nevzťahuje na daňové priznani podávané v marci 2020. Všetky dotknuté osoby si budú môcť zníženú daň uplatniť až v daňovom priznaní pre rok 2021.

Mikrodaňovníci ušetria ešte viac

V budúcom roku prichádza do daňového systému nový pojem mikrodaňovník. Ide o špeciálny typ daňovníka, ktorý bude môcť čerpať niektoré špeciálne daňové výhody a bude mať lepšie možnosti legálnej daňovej optimalizácie. Hlavnou podmienkou tejto kategórie je  maximálny ročný príjem 49 790 eur, čo je v súčasnosti limit pre povinnú registráciu podľa zákona o DPH.

Okrem zníženej 15 % dane z príjmu čaká na mikrodaňovníkov aj ďalšia výhoda, ktorou je zmena pravidiel pre umorovanie straty. Umorenie daňovej straty bude možné od 1. januára 2021, no až do výšky celého základu dane.

Mikrodaňovníci budú mať taktiež možnosť tvorby daňových opravných položiek k pohľadávkam, ktoré budú v súlade s účtovnými. V praxi to znamená, že bude možné určiť výšky odpisov majetku do odpisových skupín 0 až 4 a tvorba účtovných opravných položiek vrátane príslušenstva môže byť mikrodaňovníkom uznaná ako daňový výdavok. Reálne však bude môcť takýto daňovník čerpať výhody až od roku 2021, pretože v roku 2020 sa budú prvýkrát sledovať podmienky na splnenie podmienok v tejto kategórii.

Zmena v uplatňovaní daňových strát

Mikrodaňovníci si budú môcť uplatniť daňovú stratu z celého základu dane. Daňová strata sa bude môcť uplatniť len do výšky 50 % zo základu dane. Pozitívom je, že daňová strata sa bude môcť uplatniť počas 5 rokov a nebude sa musieť uplatňovať už rovnomerne. Po novom sa bude dať uplatnenie daňových strát nastaviť efektívnejšie ako v súčastnosti, kedy je možné daňové straty uplatňovať iba rovnomerne počas 4 rokov. Zmena v uplatňovaní daňových strát sa použije prvýkrát na straty preukázané za zdaňovacie obdobie začínajúce od 1. januára 2020.

Zvýšenie nezdaniteľného minima

Po schválení novely zákona o dani z príjmu dochádza k zvyšovaniu nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka. Doposiaľ bola výška nezdaniteľného maxima v hodnote 19,2 násobku sumy životného minima. Od 1. januára 2020 bude výška nezdaniteľného maxima až v hodnote 21 násobku sumy životného minima. V praxi to znamená, že od od začiatku roka 2020 do 31. decembra 2020 bude mesačná nezdaniteľná časť základu dane v hodnote 367,85 eur. Ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka tak stúpne z pôvodných 3 937,35 eur na 4 414,20 eur.

Nová odpisová skupina 

Pre daňovníkov, ktorí využívajú elektromobily zahrnuté v obchodnom majetku  sa zavádza nová osobitná odpisová skupina 0. Odpisová skupina 0 bude mať stanovenú dobu odpisovania 2 roky. Elektromobily sa teda budú odpisovať len dva roky, čo zvyšuje možnosť zahrnutia vyšších odpisov do základu dane. 


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2023 advreal.sk