Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 915 636 760
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Ako začať s investovaním?

| Author: Katarína Petríková

Nedostatok informácií je hlavný dôvod, pre ktorý majú ľudia z investovania strach. 

Ako začať, ak nemáte s investovaním žiadne skúsenosti? Investovať sa dá viacerými spôsobmi, no začiatočníkom sa odporúča siahnuť po podielových fondoch. Pýtate sa prečo? Odpoveď nájdete v nasledujúcich riadkoch. 

Hneď na začiatok spomenieme, že do podielových fondov môžete investovať aj malými sumami (napr. aj 30 eurami). Mnohých od investovania odrádzajú najmä príbehy ľudí, ktorí s vidinou veľkého zárobku investovali všetky úspory a nakoniec nezískali vôbec nič. Treba podotknúť, že drvivá väčšina z nich sa dopustila dvoch zásadných chýb - investovali svojpomocne bez dostatočných znalostí a všetky peniaze stavili iba na jednu kartu. 

Ak investujete do podielových fondov, zúčastníte sa tzv. kolektívneho investovania, čo znamená, že do jedného podielového fondu investujú stovky alebo až tisícky ľudí. Kvalitné správcovské spoločnosti spravujú iba v jednom podielovom fonde milióny eur, a tak môžu investovať do cenných papierov viacerých spoločností - emitentov. Takto sa znižuje riziko straty, pretože aj keď sa jednej spoločnosti nebude dariť, výnosnosť fondu zabezpečia cenné papiere iných spoločností. Pokiaľ by prišlo ku krachu správcovskej spoločnosti, správa podielového fondu sa presunie pod správu inej správcovskej spoločnosti a Vašich investícií sa to nedotkne.

Podielové fondy sú kontrolované. Každý fond má tzv. štatút, na základe ktorého dostala správcovská spoločnosť povolenie na otvorenie a riadenie fondu od centrálnej banky a týmto štatútom sa musí riadiť. Takže ak je v ňom ustanovené, že fond investuje iba do štátnych dlhopisov, nemôže nakupovať akcie amerických firiem. Nad tým, či sa správcovská spoločnosť skutočne riadi štatútom fondu dohliada depozitár - banka. Správcovská spoločnosť musí každý deň zverejňovať a podávať informáciu centrálnej banke o vývoji podielových fondov. Tie sú spravované portfólio manažérmi, ktorý na základe dôsledných analýz určujú, do ktorých cenných papierov búdu investovať. Na Vaše investície sa teda dohliada z viacerých strán. 

Do akých fondov môžete investovať? 

Peňažné fondy patria medzi konzervatívne typy investovania s nízkym výkyvom - volatilitou a nižším výnosom. Investujú do termínovaných vkladov, dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok so splatnosťou do 1 roka. Tieto fondy sa odporúčajú tým, ktorí nemajú radi riziko, no výnosy termínovaných vkladov bánk pre nich nie sú dostačujúce. Odporúčaný investičný horizont je min. pol roka.

Dlhopisové fondy, ktoré majú vyššiu volatilitu, investujú do štátnych a podnikových  dlhopisov. Odporúčané rozpätie investičného horizontu je od 1 až do 5 rokov.

Najvyššiu volatilitu majú akciové fondy investujúce prevažne do akcií rôznych podnikov. Pri týchto fondoch sa odporúča min. 5 ročný a optimálne aspoň 7 ročný investičný horizont.

Najväčšou chybou investorov je, že o tom, do ktorého fondu investujú, rozhodujú na základe výnosu fondu v minulosti. Myslite však na to, že čo bolo včera, nemusí byť aj dnes. Najlepšie urobíte, ak sa o investovaní poradíte so skúseným investičným špecialistom. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.  


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2020 advreal.sk