Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Chráňte domácnosť pred úderom blesku

| Author: Katarína Petríková

Letné počasie so sebou prináša aj zvýšenú pravdepodobnosť búrok. Aby ste sa aj počas najintezívnejšej letnej búrky mohli cítiť vo svojich domovoch bezpečne, mali by ste uvažovať nad inštaláciou bleskozvodu.

Bleskozvod je jednoduché zariadenie vyrobené z vysoko vodivých materiálov, ktoré slúži na to, aby vytvorilo elektricky vodivú cestu a v prípade zásahu blesku odviedlo nadmerné elektrické napätie po vonkajšej strany budovy do zeme. Blesk, ktorý vnikne do budovy, napácha obrovské škody. Nielenže zničí všetky elektrické spotrebiče pripojené do rozvodovej siete, ale v dôsledku obrovských teplôt vznikajúcich pri výboji nastáva tiež veľmi vysoké nebezpečenstvo vzniku požiaru.

Bleskozvod teda chráni nielen budovu, na ktorej je nainštalovaný, ale aj ľudí, ktorí sa v nej nachádzajú. 

Bleskozvod je zostavený z troch základných častí : 

  • zo zachytávacej sústavy, ktorej úlohou je zachytávanie výboju blesku,
  • zo sústavy zvodov, ktoré smerujú zo strechy nadol a môžeme ich vidieť voľným okom,
  • z uzemňovacej sústavy, ktorú nevidíme, pretože sa nachádza v zemi.

Obráťte sa na odborníkov 

Na internete môžeme nájsť viacero návodov na amatérske zostrojenie bleskozvodu, nad ktorými však odborníci krútia hlavami. Na to, aby ochrana pred bleskami skutočne fungovala a chránila Vašu nehnuteľnosť i rodinu pred nežiaducimi následkami bleskov musia byť splnené dve podmienky. Prvou je vybudovanie bleskozvodu odborníkmi a druhá je jeho pravidelná kontrola a udržiavanie v bezchybnom technickom stave. 

Na rodinných domoch by sa mala revízia bleskozvodov vykonávať každé 4 roky a rovnako aj po každom zásahu bleskom. Revízny technik skontroluje zariadenie nielen vizuálne, ale taktiež odmeria hodnoty odporu uzemnenia a skontroluje funkčnosť skrytých vodičov. Raz za čas by ste mali aj Vy sami opticky skontrolovať, či nie je bleskozvod poškodený alebo prerušený. 

Bývajte bezpečne 

Určite sa pýtate, či je bleskozvod povinný. Spoločnosti zaoberajúce sa jeho výrobou tvrdia, že inštalácia je zo zákona povinná, čo však nie je celkom pravda. Bleskozvod ako taký povinný nie je. Povinný je vtedy, ak sa nachádza v projektovej dokumentácii domu. Zároveň je povinný aj všade tam, kde by blesk mohol spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia v priestoroch zvýšenej koncentrácie ľudí či zvierat, alebo napr. v objektoch, v ktorých sa skladujú výbušné materiály a horľavé hmoty. Inštalovať by sa mal aj na budovy, ktoré vyčnievajú nad okolitú zástavbu.

Inštaláciou bleskozvodu sa ochrana domu pred bleskom nekončí. Odporúča sa doplniť ho aj o prepäťovú ochranu, ktorá dokáže ochrániť citlivé elektrické zariadenia v objekte pred prepätím. Aj keď nejde o zákonnú povinnosť, rozhodne by ste mali nad bleskozvodom porozmýšľať. Pomôže ochrániť Váš majetok a život. 

Nie je blesk ako blesk

Ak dôjde počas búrky k poškodeniu majetku, poisťovne zisťujú, či škody spôsobil priamy alebo nepriamy úder blesku. Priamy úder blesku znamená, že blesk prešiel priamo cez poistenú vec. Škody spôsobené takýmto úderom sú automaticky kryté v základnom poistení domácnosti. 

Za nepriamy úder sa považuje poškodenie alebo zničenie poistených predmetov, ktoré nastane v dôsledku prepätia spôsobeného napäťovou špičkou v elektrickej sieti alebo atmosférickým prepätím. Ak budú Vaše elektrospotrebiče poškodené v dôsledku nepriamého úderu blesku, poisťovňa škody uhradí vtedy, ak je domácnosť pripoistená proti nepriamemu úderu blesku. 


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2023 advreal.sk