Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Investovať sa dá aj bez daní

| Author: Katarína Petríková

Najvýhodnejšia investícia je tá, ktorá je oslobodená od dane. 

Všetci investori hľadajú čo najvyšší čistý výnos s akceptovateľnou mierou rizika. Na určitý čas sa vzdávajú svojich finančných prostriedkov a od investície očakávajú ako "protislužbu" budúce zhodnotenie vo forme výnosu, úroku, dividendy alebo inej protihodnoty. Avšak dosiahnutý čistý výnos ovplyvňuje aj miera zdanenia. 

Indexové fondy 

V investičnom svete je najvýhodnejšia investícia práve tá, ktorá je od dane oslobodená. Od roku 2016 je aj na Slovensku možné investovať bez daní. Podmienkou však je obchodovanie s finančnými nástrojmi na regulovanom trhu – burze cenných papierov, pričom takáto investícia musí trvať aspoň 1 rok. Na burze je možné nakupovať rôzne investičné nástroje ako akcie, opcie, dlhopisy, certifikáty, ETF a CFD.

Pre drobných investorov sú ideálnym investičným nástrojom indexové fondy / ETF. Tieto finančné nástroje sú obchodované na regulovanom trhu, a preto ich výnos nepodlieha zdaneniu. Ide o jednu z najlacnejších foriem investovania, ktorá navyše z pohľadu zhodnotenia ponúka dlhodobo nadštandardné zhodnotenie. Indexové fondy sa vyznačujú vysokou diverzifikáciou (rozloženie investície do väčšieho množstva cenných papierov), a preto sú vhodnou voľbou sporenia na dôchodok.

Slovenské podielové fondy 

Pokiaľ má investor ako fyzická osoba príjem, pri ktorom sa daň vyberá zrážkou, nevzniká mu povinnosť podávať daňové priznanie. Zrážková daň sa uplatňuje len na výnosy z tuzemských cenných papierov. K príjmom podliehajúcim zrážkovej dani patria aj príjmy z výnosov podielových fondov pod správou domácich správcovských spoločností, rovnako aj úrokové výnosy zo slovenských dlhopisov alebo úroky z bankových vkladov, napr. stavebné sporenie, sporiaci účet k bežnému účtu, termínované vklady.

Zahraničné podielové fondy 

Ak investorovi vznikli príjmy z predaja cenných papierov, ktoré neboli obchodované na burze, musí ich zdaniť. Daňová povinnosť mu vzniká aj vtedy, keď nástroje obchodované na burze predal skôr ako po 1 roku. Pri týchto príjmoch ale platí oslobodenie od dane do výšky 500 €. Povinnosť zaplatiť daň vzniká investorovi aj pri predaji podielových listov zahraničných fondov. Ak z týchto investičných nástrojov investor dosiahne výnos, musí ho uviesť v daňovom priznaní.


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2023 advreal.sk