Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Kúpa novostavby a hotového bytu - v čom je rozdiel?

| Author: Katarína Petríková

Máte v pláne kúpu nehnuteľnosti v developerskom projekte alebo dáte prednosť staršiemu bytu? Spoznajte rozdiely v spôsobe ich financovania. 

Financovanie novostavby 

Primárny rozdiel medzi financovaním staršieho skolaudovaného bytu a bytu vo výstavbe je v dokladovaní a spôsobe poskytnutia peňazí. Novostavby sa financujú postupným čerpaním hypotéky. Banky teda zo schváleného úveru postupne uvoľňujú peniaze výmenou za záložné právo na nehnuteľnosť v jej aktuálnom stave.

Ak kupujete byt v novostavbe, developer od vás bude požadovať prvú splátku hneď pri podpise zmluvy. V tejto fáze vlastní pozemok, ktorý slúži ako zábezpeka pre banku. Po dokončení základov bude banka od developera požadovať zápis rozostavanej stavby na list vlastníctva a až po vykonaní tohto kroku môže pristúpiť k uvoľneniu ďalšej časti financií z úveru. Z pohľadu banky je pre poskytnutie financií dôležité tiež dokončenie hrubej stavby, kolaudácia a prevzatie bytu. Pri týchto etapách uvoľní ďalšie finančné prostriedky z hypotéky po predložení dokladov od developera a po splnení zmluvne dohodnutých podmienok. 

Pozitívom je, že budúcim vlastníkom bytu odpadá povinnosť administratívneho dokladovania aktuálnej etapy výstavby a vybavovanie znaleckého posudku, pretože tieto náležitosti má na starosti developer stavby. Budúci majitelia však musia mať istotu, že výstavbu zastrešuje seriózny developer, pri ktorom je minimálna pravdepodobnosť zlyhania. 

Realizáciu výstavby nových bytových domov financuje jedna hlavná banka a viacero partnerských bánk, pričom každá je schopná budúcim vlastníkom bytov poskytnúť úver s najvýhodnejšími podmienkami. Ak požiadate o hypotéku v niektorej z nich, ušetríte si vybavovanie a dokladovanie viacerých náležitostí, o ktoré sa postará samotný developer. Kúpu bytu v novostavbe však pokojne môžete financovať aj prostredníctvom hypotekárneho úveru z inej banky. Aj v tomto prípade môžete počítať so spoluprácou developera. 

Pripravte sa však na to, že pri financovaní budete počas výstavby platiť iba úroky z aktuálnej dlžnej sumy. Samotnú istinu spolu s úrokmi začnete splácať až po vyčerpaní celého úveru, čo znamená, že cena úveru sa zvýši o úroky splácané po dobu výstavby až po kolaudáciu.

Financovanie staršieho bytu 

Pri hotových bytoch je to oveľa jednoduchšie. Pri ich financovaní sa zväčša využíva jednorazové čerpanie hypotéky. Banka vám po splnení všetkých podmienok pošle peniaze z úveru na účet, ktorý ste si dohodli v kúpnej zmluve. Vopred si zistite, či bude možné čerpať hypotekárny úver už na základe návrhu na vklad a plomby v katastri alebo až po zápise záložného práva v katastri. 

Jediné, no veľké riziko môže nastať pri prevode peňazí, pretože pôvodný vlastník bytu môže vziať návrh na vklad späť. Pokiaľ nemáte túto situáciu vyriešenú v zmluvných podmienkach a ani zabezpečenú notárskou úschovou, môžete ostať poškodený. Hoci nie je notárska úschova lacná záležitosť, pri veľkej investícii akou kúpa bytu bezpochyby sa neoplatí šetriť. Kúpne zmluvy si nechajte vypracovať u právnika a investujte aj do spomínanej zábezpeky. Notár prevedie financie na účet predávajúceho až potom, ako sa zápisom stanete novým vlastníkom bytu. Takto budete vy aj predávajúci rovnako ochránený pred poškodením.  


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2022 advreal.sk