Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Kupujete nehnuteľnosť? Zaplaťte za ňu bezpečným spôsobom

| Author: Katarína Petríková

Pri kúpe nehnuteľnosti využívajte iba spoľahlivé spôsoby zloženia kúpnej ceny. 

Aké sú možnosti?

Na výber sa ponúkajú dve riešenia, a to buď úschova do notárskeho depozitu alebo vklad na vinkulovaný účet v banke. Ich využitím zabezpečíte bezproblémové uvoľnenie sumy v prospech predávajúceho až po predložení listu vlastníctva, na ktorom už budete figurovať ako vlastník nehnuteľnosti a bude na ňom zapísaná len povolená ťarcha. Fakt, že ide o bezpečné spôsoby dokazuje aj to, že ak by sa na liste vlastníctva vyskytli neželané ťarchy alebo by sa prevod práv z rôznych dôvodov neuskutočnil, notár alebo banka Vám peniaze vráti späť.

Zloženie kúpnej ceny do notárskeho depozitu

Notársky depozit poskytuje záruku obom zúčastneným stranám (kupujúcemu aj predávajúcemu). Notár vydá doklad o zložení kúpnej ceny – notársku zápisnicu, v ktorej sa zaväzuje, že dohodnutú sumu uvoľní predávajúcemu až po predložení listu vlastníctva, na ktorom budete uvedený ako vlastník. Zároveň musia byť súčasťou tohto listu iba tie ťarchy, ktoré kúpnou zmluvou povolíte. Tento doklad tiež zaručuje, že ak katastrálny odbor vklad zamietne alebo zastaví, financie sa uvoľnia späť kupujúcemu. Navyše, každý notár musí byť zo zákona poistený pre prípad škody, čo znamená, že ak by sa finančná inštitúcia, v ktorej je uložená zábezpeka dostala do ťažkostí, prípadná škoda je v plnej miere krytá poisťovňou. 

Zloženie kúpnej ceny na vinkulovaný účet v banke

Pri tomto spôsobe si kupujúci zriadi v banke účet na svoje meno a uloží naň financie. Následne nato banka obmedzí právo kupujúceho disponovať s danými peniazmi. Hneď ako kupujúci predloží list vlastníctva, banka pošle financie na účet predávajúceho. Samozrejme, na tomto liste vlastníctva musí byť ako majiteľ uvedený kupujúci.

Pozor na riziko. Vinkulované účty nie sú chránené pred exekútormi a každá banka do potvrdenia o vinkulácii uvedie poznámku, že pokiaľ by bol tento účet zablokovaný exekútorom, nenesie za finančné prostriedky žiadnu zodpovednosť.
To znamená, že hoci by bolo vlastnícke právo po podaní kúpnych zmlúv a návrhov na vklad reálne prenesené, kvôli zablokovaniu účtu exekútorom by predávajúci svoje financie nedostal, a to aj napriek skutočnosti, že nehnuteľnosť riadne previedol.

Zloženie kúpnej ceny na vinkulovaný účet je bezpečným krokom najmä pre kupujúceho. Z tohto dôvodu odporúčame zvoliť si radšej úschovu do notárskych depozitov. Myslite tiež na to, že ani podpis kúpnej zmluvy, ani jej podanie na kataster z Vás ešte nerobí vlastníka nehnuteľnosti. Tým sa stávate až po povolení vkladu vlastníckeho práva okresným úradom.


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2023 advreal.sk