Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 911 456 799 alebo +421 908 108 013
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Máte už vlastné bývanie? Nezabudnite ho poistiť

| Author: Katarína Petríková

Každý majiteľ nehnuteľnosti by mal uvažovať nad uzatvorením poistenia, ktoré ho podrží v prípade vzniknutých škôd. Reč je nielen o nových majiteľoch, ale aj vlastníkoch starších nehnuteľností.

Vieme, že nehnuteľnosť stojí všetky úspory a väčšina sa pri jej kúpe zadlží na niekoľko desiatok rokov, no ani napriek týmto faktom by nikto nemal podceňovať jej poistenie. Argumenty, že sú to ďalšie vyhodené peniaze nie sú práve na mieste. V prípade škôd spôsobených napr. v dôsledku víchrice by ste opravu nehnuteľnosti museli platiť zo svojho. Práve preto by mal každý majiteľ domu a bytu uvažovať nad poistením, ktoré ho podrží v prípade vzniknutých škôd. Reč je nielen o nových majiteľoch, ale aj vlastníkoch starších nehnuteľností. Keďže ceny domov a bytov za posledné roky vzrástli, je možné, že sú ich nehnuteľnosti podpoistené. V prípade škôd by tak nedostali sumy, ktoré zodpovedajú terajším pomerom.

Aká bude poistná suma?

Na stanovenie sumy poistenia nehnuteľnosti je potrebný znalecký posudok alebo doklad o jej nadobudnutí. Pri novostavbách sa berie do úvahy aj rozpočet stavby. Sumu poistenia domácnosti musí zvážiť samotný klient. Prihliadať by mal najmä na to, či v prípade nečakaných udalostí bude poistná suma zodpovedať nákladom na znovuzariadenie domácnosti. Mierne nadhodnotenie majetku zamedzuje vzniku krátenia poistného plnenia.

Poistenie nehnuteľnosti

Na poistnom trhu existuje viacero produktov na poistenie bytov a domov. Základom každého z nich je skupina živelných rizík, v ktorých je na prvom mieste požiar a za ním nasledujú ostatné možné živelné riziká - víchrica, krupobitie, povodeň atď.. Nakoľko nikto nevie predpovedať výskyt živelných udalostí a určiť riziko ohrozenia, väčšinou sú všetky varianty produktu poistenia domov a bytov navrhnuté tak, aby automaticky zahŕňali poistenie všetkých živelných rizík. Tieto riziká sa súhrnne nazývajú združený živel. Ku združenému živlu sa môžu v rôznych typoch poistenia pridať aj iné riziká - napr. krádež stavebných súčastí domu, vandalizmus alebo zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti. Rovnako existuje aj možnosť pripoistenia garáže a inej budovy stojacej na pozemku či pripoistenie elektromotorov patriacich k príslušenstvu budovy pre riziko skratu. Možností je veľa, a tak je len na majiteľovi domu, pre ktorú z nich sa rozhodne. Pre optimálne krytie proti nepriaznivým okolnostiam odporúčame vybrať taký variant poistenia, ktorý zahŕňa čo najširší možný rozsah poistného krytia. 

Poistiť možno trvalo obývané rodinné domy, bytové domy, byty vo vlastníctve, rekreačné zariadenia, ale aj garáže, záhradné chatky, hospodárske budovy, ploty a dokonca aj studne a bazény.

Nehnuteľnosť možno poistiť proti 

 • požiaru, priamemu zásahu blesku, výbuchu, 

 • škodám vzniknutým záplavami alebo povodňou,

 • škodám spôsobeným vodou z vodovodného potrubia,

 • škodám spôsobeným snehom alebo lavínou, víchricou, krupobitím,

 • škodám spôsobeným zosuvom pôdy, zrútením skál a zosuvom zemín,

 • škodám spôsobeným nárazom vozidla,

 • vandalizmu a krádežiam.

V ponuke nadštandardného krytia nájdete ochranu proti 

 • nepriamemu zásahu bleskom,

 • škodám spôsobeným zvýšeným napätím v elektrickej sieti,

 • škodám spôsobeným zvýšenou silou elektrického prúdu.

Obsah ponuky nadštandardného krytia môže byť v každej poisťovni odlišný. Pred podpisom poistnej zmluvy si dôkladne naštudujte nielen poistné krytie, ale aj poistné podmienky týkajúce sa spôsobu plnenia. 

Poistenie domácnosti

Nestačí mať poistenú iba nehnuteľnosť, myslite aj na poistenie domácnosti. Domácnosť tvoria všetky hnuteľné veci, ktoré sú súčasť zariadenia domu alebo bytu. Ide o nábytok, svietidlá, koberce, dekoračný textil, veci osobnej potreby - šatstvo a obuv, elektrospotrebiče, kuchynský riad, cenné veci ako šperky či výrobky z drahých kovov, umelecké predmety ako sochy, obrazy a starožitnosti, jednoducho všetko, čo máte v domácnosti. Domácnosť si poistite na takú sumu, ktorú budete musieť v prípade ich poškodenia alebo zničenia vynaložiť na ich znovuzaobstaranie. V prípade poistnej sumy nižšej ako hodnota zariadenia domácnosti sa vystavujete riziku podpoistenia, ktoré môže spôsobiť krátenie poistného plnenia.

Čo by malo byť zahrnuté v základnom poistení domácnosti?

 • ochrana proti požiaru, priamemu úderu blesku, výbuchu,

 • ochrana proti škodám spôsobeným vodou z vodovodného potrubia,

 • ochrana pred tiažou snehu a lavíny,

 • ochrana proti povodni a záplavám,

 • ochrana proti zosuvu pôdy, zrúteniu skál a zemín,

 • ochrana proti pádu stromov, stožiarov a iných predmetov,

 • ochrana proti zadymeniu,

 • ochrana proti krádeži a vandalizmu. 

K hlavnému poisteniu si môžete vybrať aj z pripoistení :

 • poistenie skla proti rozbitiu z akýchkoľvek príčin,

 • skrat elektromotora,

 • poistenie bicyklov mimo bytu,

 • poistenie proti pokazeniu práčky,

Poisťovne ponúkajú nadštandardné krytie aj pri poistení domácnosti: 

 • ochrana pred nepriamym úderom blesku, pred škodami spôsobenými zvýšeným napätím v elektrickej časti, zvýšenou silou elektrického prúdu,

 • ochrana pred škodami spôsobenými unikajúcou vodou z akvária,

 • ochrana pred škodami spôsobenými vniknutím dažďovej vody na poistenú vec.

Obsah ponuky nadštandardného krytia môže byť v každej poisťovni odlišný. Pred podpisom poistnej zmluvy si dôkladne naštudujte nielen poistné krytie, ale aj poistné podmienky týkajúce sa spôsobu plnenia.


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2020 advreal.sk