Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Mladomanželská pôžička - ako ju získate?

| Author: Katarína Petríková

Od 1. júla 2019 môžu mladomanželia požiadať Štátny fond rozvoja bývania o podporu pri zabezpečovaní bývania. Čaká na nich nielen výhodnejší úrok, ale aj bonus pri narodení dieťaťa. 

Kto môže podať žiadosť?

O úver môžu požiadať manželia vo veku do 35 rokov, ktorí sa zosobášili max. 3 roky pred podaním žiadosti. Novela, platná od 1. januára 2020, predĺžila časové obdobie od uzavretia manželstva z pôvodných 12 mesiacov na 36 mesiacov.  Žiadatelia tiež nemôžu mať nedoplatky na sociálnej poisťovni či na daňovom úrade. Dôležitý je aj stabilný príjem a jeho výška. Novelizácia zvýšila hranicu maximálneho mesačného príjmu z doterajšieho štvornásobku na päťnásobok životného minima.

Po narodení dieťaťa môžu manželia požiadať o odpustenie splátok vo výške 2 000 eur. Odpustenie splátok je možné využiť najviac na 3 deti. Ak im bola poskytnutá pôžička za účelom obstarania bytu staršieho ako 3 roky alebo na stavebnú úpravu bytu, výška úľavy bude max. 6 000 eur.

Podmienky využitia financií 

Financie z pôžičky môžete využiť na 

  • výstavbu bytu v bytovom dome, rodinnom dome a polyfunkčnom dome,
  • kúpu bytu v bytovom dome alebo polyfunkčnom dome, pričom od jeho kolaudácie uplynulo menej ako 3 roky,
  • kúpu staršieho bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome, rodinnom dome, ktorý je starší ako 3 roky, 
  • stavebnú úpravu bytu v bytovom dome, rodinnom dome pre byty, ktoré boli dané do užívania aspoň 10 rokov pred podaním žiadosti.

Na výstavbu bytu a jeho kúpu môžete získať úver vo výške 75 % z obstarávacej ceny. Ak sa rozhodnete stavať, fond rozvoja bývania Vám na tieto účely poskytne max. 75 000 eur. Pokiaľ máte záujem o kúpu bytu, rozhodujúcim parametrom je čas, ktorý uplynul od jeho kolaudácie. Pri kúpe bytu do 3 rokov od kolaudácie získate najviac 75 000 eur a na kúpu staršieho bytu je vrchný strop úveru na úrovni 50 000 eur. Pre manželský pár s vlastným bývaním je pripravený úver na rekonštrukciu pokrývajúci 100 % nákladov, najviac však 30 000 eur.

Na všetky uvedené prípady sa vzťahujú rovnaké úrokové podmienky. Časť úveru do 15 000 eur sa poskytuje so splatnosťou maximálne 15 rokov a s ročný úrokom 1 %. Čiastku pôžičky nad 15 000 je možné získať najdlhšie na 20 rokov s ročným úrokom 2 %. Myslite však na to, že s dlhším obdobím splácania sa spájajú väčšie preplatky na úrokoch.

Ako žiadať o pôžičku?

Príslušný formulár nájdete na webovej stránke Štátneho fondu rozvoja bývania. Po vyplnení predložte žiadosť na mestskom úrade v sídle okresu podľa miesta stavby, kde ju pracovník úradu zaregistruje do systému elektronického príjmu žiadostí. Po overení bude do 10 dní odoslaná na Štátny fond rozvoja bývania. Po posúdení žiadosti Vám v zákonom určenej lehote bude oznámená možnosť poskytnutia podpory. Schvaľovací proces trvá najdlhšie, preto sa vyzbrojte trpezlivosťou. 

Podľa zákona môžete žiadosť o pôžičku na rekonštrukciu podať do 30. septembra. Lehota na podanie žiadosti pre účely výstavby a kúpy bytu uplynie 31. októbra.  


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2023 advreal.sk