Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Naštartuje renovácia stavebného sporenia jeho atraktivitu?

| Author: Katarína Petríková

Stavebné sporenie neprešlo počas svojej existencie žiadnymi podstatnými úpravami, a preto sa stávalo zastaraným. Vlani však boli navrhnuté a schválené najväčšie zmeny od jeho samotného vzniku, ktoré majú pomôcť k obnoveniu sklesajúceho dopytu. 

Stavebné sporenie je forma účelového sporenia so štátnou podporou, prostredníctvom ktorého si šetríte prostriedky na financovanie bývania. Nasporené peniaze môžete využiť napr. na kúpu bytu, výstavbu domu či rekonštrukciu nehnuteľnosti. Stavebná sporiteľňa svojim klientom každoročne pripisuje úroky z ich vkladov a štátnu prémiu.

Klienti môžu okrem sporenia získať aj úver na účel súvisiaci s bývaním, ktorý je kombináciou sporenia a úveru. Poskytuje sa buď ako stavebný úver, pri ktorom klient platí v splátke úrok aj istinu, alebo ako medziúver. Ten je vhodný pre všetkých, ktorí nedisponujú dostatkom finančných prostriedkov a potrebujú úver. V tomto prípade si klienti sporia peniaze prostredníctvom stavebného sporenia a z medziúveru splácajú úroky z celej poskytnutej čiastky.

Stavebným sporiteľom môže byť fyzická osoba, spoločenstvo vlastníkov bytov alebo právnická osoba, ktorá so stavebnou sporiteľňou uzatvorí zmluvu o stavebnom sporení, alebo v prospech ktorej je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení.

Je stále atraktívne? 

Doposiaľ bola maximálna výška štátnej prémie 5 %. Po novom ustanovilo Ministerstvom financií výšku prémie na 2,5 % z celkovej sumy všetkých ročných vkladov do maximálnej nominálnej výšky 70 eur. Nárok na získanie štátnej prémie majú iba sporitelia, ktorých príjem nepresiahol 1,3-násobok priemernej mzdy, pričom jej výška sa počíta z priemernej mzdy predchádzajúceho kalendárneho roka. Pokiaľ teda Vaše hrubé mesačné príjmy nie sú vyššie ako 1 500 eur, máte nárok na štátnu prémiu. Ak ste zarobili viac, sporiť samozrejme môžete, no štátnu prémiu nezískate. 

Na získanie prémie musíte splniť aj ďalšie podmienky. Počas roka je nutné uložiť si na sporenie sumu 2800 eur, čo mesačne predstavuje vklad vo výške 233, 30 eur. Ak začnete sporiť až v druhej polovici kalendárneho roka, nemôžete vložiť jednorazovo potrebnú sumu a čakať, že dostanete plnú výšku štátnej prémie. Nové opatrenie povoľuje získať v takýchto len polovicu štátnej prémie.

Štátna prémia je však iba jedna z menších výhod, ktoré stavebné sporenie ponúka. Stavebné sporenie je skvelou možnosťou zhodnocovania financií prostredníctvom jednej z najlepších úrokových sadzieb na trhu v oblasti konzervatívneho sporenia, a to bez ohľadu na to, či štátnu prémiu využijete alebo nie. 

Financie nasporené prostredníctvom stavebného sporenia je možné použiť aj na financovanie štúdia detí alebo kúpu nového automobilu. V tomto prípade ale musíte myslieť na to, že prídete o štátnu prémiu. Úrok získaný od stavebnej sporiteľne Vám ale ostane v plnej výške. Pravidelné mesačné sporenie je tiež dobrým spôsobom na osvojenie racionálnych finančných návykov. 

Dlhodobému zhodnocovaniu už odzvonilo

Novela zákona zrušila tzv. priateľských sporiteľov, ktorí vkladali peniaze na stavebné sporenie len pre zhodnotenie, bez úmyslu použiť ich na financovanie budúceho bývania. Podľa starých pravidiel bolo možné počas prvých 6 rokov požiadať o vyplatenie nahromadených úspor bez dokladovania účelu. Nové zmeny túto možnosť zrušili. Sporitelia, ktorí chcú mať vyplatenú štátnu prémiu aj po 6 rokoch sú povinní dokladovať účel finančných prostriedkov na bývanie. Ak nebudú vedieť preukázať využitie financií na bývanie, stratia nárok na štátnu prémiu. Pokiaľ však potrebné doklady predložia do 1 roka, stavebná sporiteľňa im prémiu dodatočne vyplatí.

Hoci je momentálne výška štátnej prémie na historickom minime a pre rôzne poplatky stavebných sporiteľní nemusí vyzerať stavebné sporenie lákavo, stále ide o produkt, ktorý je medzi garantovanými sporiacimi produktmi najzaujímavejší. Pokiaľ chcete mať istotu sporenia a spĺňate podmienky získania maximálnej štátnej prémie, stavebné sporenie je pre dobrou voľbou. Zvážte, ktorá možnosť a sporiteľňa bude pre Vás tá najvhodnejšia, a ak potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať. 


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2023 advreal.sk