Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Odložené splátky úver predražia

| Author: Katarína Petríková

Využili ste legislatívny odklad splátok úveru? Ak sa už vaša finančná situácia zlepšila, je čas začať pôžičku opäť splácať. 

Legislatívny odklad splácania úverov bol prijatý spolu s inými opatreniami za účelom zmiernenia finančných dopadov krízy vyvolanej pandémiou. Odloženie splátok bolo určené najmä pre tých, ktorí v jej dôsledku prišli o zamestnanie, stratili príjem alebo sa ich príjem znížil. Pri bankových úveroch je možné povoliť legislatívny odklad splátok max. na 9 mesiacov. V prípade úverov poskytnutých od iných inštitúcií (napr. lízingových spoločností) je doba odkladu 3 mesiace, pričom môžu dlžníci využiť jej následné predĺženie o ďalšie 3 mesiace. Počas trvania obdobia odkladu je možné začať úver opäť splácať, prípadne ho predčasne splatiť v časti alebo v celom rozsahu.

Hoci sa povolený legislatívny odklad splátok úveru zaznamenáva v úverovom registri, odložená splátka sa nepovažuje za omeškanú, a tak ani nezhoršuje bonitu spotrebiteľa a v budúcnosti nestaží možnosti čerpania úveru. Ak ste využili tento odklad aj vy a situácia vám dovoľuje začať splácať, ukončite odklad splátok a pokračujte v riadnom splácaní záväzkov. Úver sa totiž počas odkladnej doby aj naďalej úročí a tieto úroky bude potrebné po ukončení odkladu veriteľovi zaplatiť.  

Rozhodnutie o ukončení odkladu ste povinný oznámiť spoločnosti, z ktorej čerpáte úver. Žiadosť o začatie splácania úveru alebo jeho časti už počas obdobia odkladu splátok musí obsahovať číslo úverovej zmluvy, na ktorú sa samotný odklad splátok úveru vzťahoval. Týmto krokom sa odklad splátok ukončí. Toto rozhodnutie však dôkladne zvážte, pretože žiadosť je záväzná a po zrušení legislatívneho odkladu splátok nie je možné o túto možnosť znova požiadať.


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2023 advreal.sk