Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Poistenie úveru chráni vás aj vašu rodinu

| Author: Katarína Petríková

Choroba či úraz spôsobia výpadok príjmu, ktorého najhorším následkom môže byť strata strechy nad hlavou. Predísť sa tomu dá celkom jednoducho, a to poistením úveru. 

Dopyt po hypotékach neovplyvnilo ani sprísňovanie podmienok poskytovania hypoték z dielne Národnej banky Slovenska. Mnohí však nemyslia na to, čo budú robiť, ak ich počas splácania úveru postretne nepredvídateľná situácia, napr. vážna choroba, úraz a v najhoršom prípade smrť živiteľa rodiny.  

Poistenie úveru je skrátené označenie pre rizikové životné poistenie, ktoré je momentálne najpopulárnejším typom životného poistenia. Jeho účelom je poistiť schopnosť človeka splácať úver. Poistenie by malo pokrývať min. 4 z nasledujúcich faktorov - smrť, dlhodobá PN v dôsledku choroby či úrazu, trvalá invalidita v dôsledku choroby alebo úrazu a strata zamestnania.

Ak ste aj vy zaťažený splátkami hypotéky, máte na výber z troch možností:

1. bankové poistenie - súčasne s hypotékou si vybavíte aj poistenie v podobe fixne namiešaného balíčka s pevne určenými poistnými sumami,

2. finančný sprostredkovateľ, ktorý vám vyskladá poistenie na mieru

3. v existujúcom poistení si necháte podľa potreby doplniť poistné riziká

Balíčkové bankové poistenie

Konkrétna poisťovňa, ktorá spolupracuje s bankou, vyskladá klientom niekoľko poistných balíčkov. Základné balíčky sú obsahovo užšie a pokrývajú vačšinou poistenie smrti a trvalej invalidity, zatiaľ čo tie širšie sú doplnené o poistenie práceneschopnosti a stratu zamestnania.

Bankové balíčky však majú niekoľko nevýhod. Parametre poistenia sa počas platnosti úverovej zmluvy nemenia, čo znamená, že ak dôjde k zmene životnej situácie poisteného (sobáš, narodenie dieťaťa, ...), zmluvu si už nevie prispôsobiť. Negatívom je aj fakt, že v niektorých bankách sa poistenie predpláca na päť rokov dopredu, a to buď v hotovosti, alebo sa poistná suma zlúči s výškou hypotéky a tým sa z nej platia úroky. Poistná suma vždy kopíruje výšku aktuálneho dlhu v čase poistnej udalosti, čo znamená, že k splátkam hypotéky pribudnú aj ďalšie výdavky, ktoré už poistenie nepokryje.

Poistenie v bankách má prísnejšie nastavenie podmienok, a preto sa mnohokrát stáva, že klienti ostanú po zamietnutí poistného plnenia za úraz nemilo prekvapení. Aj pri strate zamestnania skúma poisťovňa dôvodod výpovede, pričom porušenie pracovnej disciplíny alebo ukončenie pracovného pomeru dohodou nie je akceptované. 

Poistenie na mieru

Ak oslovíte kvalitného finančného sprostredkovateľa, poistenie budete mať nastavené presne podľa vašich potrieb. Na začiatok budete musieť spolu so sprostredkovateľom vytýčiť riziká, ktoré reálne ohrozujú váš rozpočet. Osobný finančný sprostredkovateľ vie nadviazať na už existujúce zmluvy a zohľadní aj vaše aktíva v II. a III. dôchodkovom pilieri. V prípade zdravotných ťažkostí zabezpečí posúdenie zdravotného stavu a porovná výluky v rôznych poisťovniach. Poistné sumy nastaví tak, aby boli prispôsobené celkovým skutočným záväzkom. Veľkým plusom je, že poistnú zmluvu je možné priebežne aktualizovať. Takto budete mať istotu, že poistenie vás v prípade potreby naozaj ochráni. 

Ak sa rozhodnete zabezpečiť si schopnosť splácania úveru, neváhajte nás kontaktovať. Vyberieme pre vás to najlepšie poistenie na trhu wink


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2022 advreal.sk