Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 911 456 799 alebo +421 908 108 013
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Pomoc, nezvládam splácať!

| Author: Katarína Petríková

Nezvládate splátky úveru? Nestrkajte hlavu do piesku, pretože v tomto bode je dôležité s bankou komunikovať, vysvetliť im okolnosti, prípadne dôvod omeškanej splátky. Zatajovaním sa, nedvíhaním telefonátov a ignorovaním korešpondencie sa situácia môže ešte zhoršiť.  

Najlepším riešením je problém konfrontovať priamo s pracovníkmi banky. Ak aj napriek výzvam banky, nebudete omeškanie splátky riešiť, nasledujúcim krokom sú už peňažné upomienky. Situácia môže vyeskalovať až do takého bodu, že od vás bude banka žiadať zaplatenie celého úveru naraz. Tak by sa premenila suma nezaplatených splátok na celkovú sumu úveru. Celý problém môže vyvrcholiť až exekučným konaním.

Ak viete, že nezvládate splácať záväzky, v prvom rade je potrebné bezodkladne kontaktovať banku. Dôležité je však problém riešiť podľa možnosti hneď, nie až po niekoľkých mesiacoch splátkovej neschopnosti. Ak budete takúto situáciu riešiť ešte v jej začiatkoch, je veľmi pravdepodobné, že spolu s bankou nájdete vhodné riešenie. Keď už budete s bankou v kontakte, mala by vám ponúknuť možné riešenia.

Ako sa dostať z problémov? 

V takýchto prípadoch banka posudzuje každého klienta individuálne. Pozrie sa na vašu predošlú platobnú históriu a posudzuje aj Váš prístup k danej veci. Samozrejmosťou je aj nahliadnutie do úverového registra, či nemáte podobné problémy aj v súvislosti s inými úvermi. Možnosti riešenia sú napríklad predĺženie splatnosti úveru, odklad splácania, odpustenie časti úveru, refinancovanie a podobne.

Odklad a zníženie splátok, prípadne refinancovanie úveru nie je povinnosť banky. To znamená, že ide o čisto ústretový krok voči vám a práve preto je veľmi dôležité, aby ste sa k takémuto problému postavili zodpovedne.

1. Odklad splátky

Odklad splátky istiny alebo celého úveru vám banka poskytne podľa vlastného uváženia. Potrebné je však podať písomnú žiadosť, ak vám takúto možnosť banka poskytne. Musíte si však uvedomiť, že odpustené splátky budete musieť doplatiť. Po uplynutí obdobia odkladu sa väčšinou odpustené splátky rovnomerne rozdelia do splácania úveru. Takýto odklad sa väčšinou poskytuje na maximálne 6 mesiacov. Dôvod platobnej neschopnosti však musí byť relevantný, čiže strata zamestnania, prípadne smrť živiteľa rodiny a podobne.

2. Refinancovanie

Refinancovanie je ďalšou možnosťou riešenia problému. Tento krok je však výhodnejší pre ľudí, ktorí majú niekoľko úverov a potrebujú ich spojiť do jedného. Môžu si tak nie len znížiť splátku, ale aj sprehľadniť finančné výdavky. Samozrejme, banka ho neponúkne, respektíve neschváli každému, kto o to požiada. Opäť sa preveruje bonita klienta, čiže schopnosť splácať svoje záväzky riadne a včas, prípadne aj vaša splátková minulosť.

3. Predĺženie splatnosti

Od banky môžete dostať aj možnosť predĺženia splatnosti úveru. V praxi to znamená, že si predĺžite celkové splatenie úveru o také časové obdobie, aby sa vám mesačná splátka znížila na sumu, ktorú budete schopný splácať. Opäť však treba podotknúť, že tým pádom aj viac preplatíte. Takže ak je pri vašom úvere možnosť predĺžiť dobu splatnosti s tým, že to splátku dostatočne zníži, mohlo by to byť pre vás ideálne riešenie.

Ako predchádzať neschopnosti splácania? V prvom rade nikdy nepreceňujte svoje platobné schopnosti. Dobu platnosti a výsku splátky si vždy nastavujte tak, aby ste aj v “horšom” mesiaci boli schopný splátku zaplatiť. Najlepším riešením je poistenie úveru, ktoré vás podrží práve v takýchto situáciách.  


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2020 advreal.sk