Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Pri rekonštrukcii venujte pozornosť zmluve o dielo

| Author: Katarína Petríková

Ak máte v pláne pri rekonštrukcii využiť služby stavebnej firmy, venujte dostatok pozornosti zmluve o dielo, ktorá vás dokáže ochrániť pred nekvalitnou robotou dodávateľa.

Pri rekonštrukciách nehnuteľností občas dochádza k nespokojnosti majiteľov s odvedenou prácou stavebnej firmy. Ak ste nevenovali počiatočnej zmluve o dielo dostatočnú pozornosť, je pravdepodobné, že bude orientovaná jednostranne a v prípade súdneho sporu nebudete mať veľkú šancu uspieť. Práve kvalitne spísaná počiatočná dohoda zaručí, že rekonštrukcia bude prebiehať podľa vašich predstáv. 

Na detailoch záleží

Aby mala rekonštrukcia bezproblémový priebeh, v obsahu zmluvy o dielo musia byť zahrnuté aj podrobnosti o plánovaných prácach. Detailmi predídete nedorozumeniam medzi stranami, ku ktorým dochádza vtedy, keď sa s firmou poriadne nedohodnete. Presným definovaním materiálov predíde problémom.

V zmluve stanovte aj spôsob finančného vyrovnania. Maximálna záloha predom je 10 % z ceny, preto nič navyše neplaťte. Každá čiastková platba musí odpovedať hodnote už zhotovenej práce alebo dodaného materiálu. Plnú cenu zaplatíte až po kolaudácii, ktorú by mala zaistiť príslušná firma.

Renovácie väčšieho rozsahu by mali prebiehať pod dohľadom stavebného dozoru. Ten okrem kontroly práce udeľuje aj súhlas na preplácanie jednotlivých splátok pri dokončovaní čiastkových prác. Pokiaľ teda máte v pláne rozsiahlejšiu rekonštrukciu, uzavrite zmluvu o dielo pod dohľadom notára. Kvalitne uzatvorená zmluva vám ušetrí výdaje za opravu chybne odvedenej práce či náklady za prípadný súdny spor. Navyše, výdavky za právny dohľad a pomoc sú oproti cene rozsiahlej rekonštrukcie zanedbateľné.   

Buďte obozretný 

Pokiaľ má zmluva príliš dlhý rozsah, malé, ťažko čitateľné písmo a obsahuje nepresné informácie o DPH alebo nekonkrétne údaje o cenách či termínoch, zbystrite pozornosť. Spomenuté faktory poukazujú na to, že zmluva o dielo nie je v poriadku. Žiadajte stavebnú firmu o zmenu. Pokiaľ sa stretnete s neochotou, príp. sa bude firma odvolávať na štandardizované znenie, začnite sa radšej obzerať po inej stavebnej spoločnosti. Seriózne firmy poskytujú klientom priestor k nahliadnutiu a dostatok času na prípadné úpravy.

Zmluva o dielo musí byť v súlade s Občianskym zákonníkom a obsahovať tieto náležitosti:  

 • kompletné a presné údaje o stavebnej firme – adresa, sídlo, IČ, DIČ a kontakt na zastupujúcu osobu,

 • úplne informácie o klientovi,

 • presnú adresu stavby,

 • rozsah práce, špecifikáciu potrebných materiálov,

 • dátum zahájenia a ukončenia prác,

 • sumu konečnej celkovej ceny prác vrátane DPH,

 • sankcie rovnocenné pre obe strany,

 • splátkový kalendár,

 • trvanie záručnej doby na prácu firmy,

 • podmienky prác,

 • možnosti odstúpenia od zmluvy,

 • poistenie firmy v prípade škôd, 

 • predávací protokol.​

Kontrola zmluvy zaberie iba zopár minút, no ušetrí vám mnoho starostí a peňazí.  


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2022 advreal.sk