Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

So zabezpečením bývania vám pomôže aj štát

| Author: Katarína Petríková

Výstavbu či kúpu nehnuteľnosti možno financovať aj pôžičkou od Štátneho fondu rozvoja bývania. 

Na získanie tohto úveru je potrebné splniť prísne podmienky. Jeho atraktivita spočíva v nízkych úrokových sadzbách, pomerne dlhej dobe splatnosti a v nízkych splátkach. Maximálna suma, ktorú vám štát požičia, je 80 000 eur. Ak dodržíte zmluvné podmienky, úroky do výšky 2 % sa počas celej doby splácania nezmenia. 

Lacný úver, prísne podmienky 

Peniaze však môže získať iba žiadateľ, ktorý spadá do jednej z kategórií určených štátom. 

O úver môže požiadať  

  • manželský pár do 35 rokov, 
  • manželský pár s dieťaťom do 3 rokov alebo s osvojeným dieťaťom do 5 rokov, 
  • odchovanec, ktorého vek nepresahuje 35 rokov, 
  • člen domácnosti, v ktorej žije osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, 
  • osamelý rodič s nezaopatreným dieťaťom do 15 rokov, 
  • osamelá fyzická osoba, ktorej bolo do nahrádnej starostlivosti zverené dieťa vo veku max. 15 rokov.  

Podmienky platia aj pre nehnuteľnosť 

Na získanie pôžičky od štátneho fondu musíte spĺňať podmienky nielen vy, ale aj nehnuteľnosť. Podlahová plocha bytu v bytovom dome môže mať max. 80 m2 (vrátane plochy balkónov a lodžií) a podlahová plocha v rodinnom dome nesmie presiahnuť 120 m2 (bez plochy balkónov, lodžií a terás). 

Prísnym posúdením musí prejsť aj príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Podmienkou je, aby príjem za predchádzajúci kalendárny rok nebol vyšší ako 5-násobok životného minima na jeho domácnosť

Žiadosť na získanie úveru od štátu sa podáva prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby. Po overení potrebných dokumentov sa žiadosť do 10 pracovných dní zaregistruje do systému elektronického príjmu žiadostí. Tento systém automaticky vygeneruje poradové číslo žiadosti v celkovom poradovníku ŠFRB. Kompletnú žiadosť úrad odošle na ŠFRB, ktorý ju posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.

Mladí majú nárok aj na mladomanželskú pôžičku 

Nárok na požičku do výšky 75 000 eur majú manželia do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo najviac 3 roky pred podaním žiadosti. Peniaze môžu využiť nielen na výstavbu nehnuteľnosti či kúpu bytu, ale aj na stavebné úpravy. Zvýhodnená úrokova sadzba 1 % sa vzťahuje len na prvých 15 000 eur z úveru, zvyšná suma má vyšší úrok. Splatnosť pôžičky je maximálne 20 rokov. Detailnejšie informácie o tomto type štátnej pôžičky sa dočítate tu


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2023 advreal.sk