Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Stretli ste sa s krátením poistného plnenia? Bráňte sa

| Author: Katarína Petríková

Škodová alebo poistná udalosť sa môže prihodiť každému vodičovi. Najväčší problém nastane vo chvíli, keď chce poisťovňa krátiť váš nárok na poistné plnenie. 

Predstavte si, že vám uponáhľaný alebo nepozorný vodič nabúra do auta. Škody nahlásite poisťovni, v ktorej má vinník uzatvorené povinné zmluvné poistenie, auto dáte do servisu, kde ho opravia a vystavia faktúru na “peknú” sumu. Očakávate, že škody na vozidle budú preplatené z poistky vinníka. Problém ale nastane vo chvíli, keď od poisťovne dostanete odpoveď, že opravu síce uhradí, no nie v plnej výške.

S rozhodnutím poisťovne samozrejme nesúhlasíte a oprávnene sa dožadujete vysvetlenia. V ďalšom liste sa dozviete, že z poistného plnenia vám poisťovňa odpočítala tzv. „amortizáciu“. Čo to je? Zjednodušene povedané, opravou vášho vozidla a použitím nových súčiastok došlo k jeho zhodnoteniu. Nabúrané vozidlá bývajú iba výnimočne úplne nové, a tak poisťovne argumentujú tým, že nabúrané diely boli staršie a ich výmenou cena vozidla stúpla. Ak by vám preplatili náklady na opravu v plnej výške, bezdôvodne by ste sa obohatili.

Z praktického hľadiska je to nonsens. Ako môže mať nabúrané a následne opravené auto vyššiu hodnotu než nebúrané? 

Má vôbec poisťovňa právo takýmto spôsobom krátiť nárok na poistné? 

S takýmto postoj poisťovní sa stretlo mnoho poškodených vodičov. Pri krátení poistného plnenia vychádzajú poisťovne z niekdajšej judikatúry Najvyššieho súdu SR. Keďže v našom právnom systéme sú rozhodnutia Najvyššieho súdu SR nižšími súdmi všeobecne akceptované, začali aj nižšie súdy odrátavať od poistného plnenia rozdiel medzi cenou nových súčiastok použitých na opravu poškodenej veci a súčiastok opotrebovaných.

Avšak v súčasnosti je už takýto postup neaktuálny. Zmena v súdnej praxi nastala po vydaní rozsudku Ústavného súdu ČR, ktorý vo svojom rozhodnutí odmietol mechanické odpočty rozdielov medzi opotrebovanými a novými dielmi a tiež vyslovil názor, že opravou búraného vozidla nemôže dôjsť k zhodnoteniu, pretože jeho hodnota je vždy nižšia ako hodnota nebúraného vozidla a účelne vynaložené náklady na tom nič nezmenia.

Podstatou náhrady škody je uhradiť poškodenému vodičovi všetky náklady použité na navrátenie vozidla do pôvodného stavu. Dnes z tohto názoru vychádzajú aj rozhodnutia slovenských súdov, z čoho vyplýva, že poisťovne nemajú právo na krátenie poistného plnenia. 

S podobnou situáciou a postojom poisťovne sa môžete stretnúť aj pri poistení nehnuteľnosti alebo domácnosti. Ak vám bude poisťovňa v akomkoľvek prípade krátiť poistné plnenie, bráňte sa a podajte žiadosť o prehodnotenie výsledku prešetrenia poistnej udalosti. V prípade, že sa ani po tomto kroku nič nezmení, nevzdávajte sa. 

Obráťte sa na odborníkov z adv holding, ktorí pomohli už desiatkam našich klientov a ochránili ich od špekulatívneho správania poisťovní. Je dôležité poznať svoje nároky a dožadovať sa ich. 


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2023 advreal.sk