Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Uzatvorte životné poistenie tak, aby ste boli skutočne poistený

| Author: Katarína Petríková

Ako správne nastaviť poistenie? Je vôbec potrebné? Ak si tieto otázky kladiete aj vy, prečítajte si naše krátke tipy.

Správne určenie poistných rizík a poistných súm

Pri výbere poistných rizík vždy zohľadňujte svoju situáciu. Uzatvárať poistenie pre prípad smrti nemá žiaden význam pre niekoho, kto žije sám a od jeho príjmu nie je závislý partner alebo deti. Poistné riziká, pri ktorých dochádza iba ku krátkodobému výpadku príjmu je oveľa vhodnejšie a ekonomickejšie vykrývať vlastnými úsporami. S rezervou vo výške trojnásobku (ideálne až šesťnásobku) vašich mesačných výdavkov sa nemusíte obávať krátkych výpadov financií spôsobených PN či pobytom v nemocnici.

Najdôležitejšie sú tie riziká, ktoré zapríčiňujú dlhodobé výpadky príjmu a nepriaznivo ovplyvňujú nielen životnú úroveň samotných poistencov, ale aj ich blízkych. Do tejto skupiny patrí poistenie pre prípad trvalej invalidity (trvalých následkov po úraze), poistenie kritických chorôb a poistenie v prípade smrti. Bremeno v podobe dlhodobého výpadku príjmu je lepšie prenechať na pleciach poisťovne. Invaliditu spôsobenú úrazom alebo chorobou vedia viaceré poisťovne vykryť jednorazovým plnením alebo formou mesačných príspevkov. 

Výšku poistných súm je potrebné nastaviť tak, aby ste z plnenia dokázali pokryť svoje existenčné výdaje, všetky finančné záväzky a zabezpečenie rodiny. Myslite na to, že iba pri ich správnom nastavení si dokážete udržať aktuálnu životnú úroveň. Aby ste sa vyhli kritickým situáciám, zohľadňujte :

 • existenčné výdaje,
 • príjem domácnosti, 
 • pasívne príjmy,
 • výšku úverov a iných záväzkov,
 • iný majetok (nehnuteľnosti, cenné papiere, ...),
 • osoby, ktoré sú závislé na vašom príjme,
 • špeciálne individuálne požiadavky.

Poistné sumy prispôsobujte aktuálnej životnej situácii nielen preto, aby ste boli poistením dostatočne zabezpečený, ale aj preto, aby ste platili iba za to, čo naozaj potrebujete. Z tohto dôvodu je potrebné prihliadať aj na flexibilitu poistenia.

Výber konkrétnej poisťovne

Máte už jasno v poistných sumách a rizikách? Potom je na rade výber poisťovne. Nájdite si dostatok času na preštudovanie ponúk a prihliadajte na:

 • meno, históriu a finančnú silu poisťovne,
 • cenu za poistenie,
 • výluky v poistení,
 • dostupnosť pobočiek, riešenie poistných udalostí, kvalitu komunikácie s klientom (infolinky).

V užšom výbere je potrebné spraviť porovnanie a nájsť kompromis medzi cenou a kvalitným poistným krytím.

Neklamte v zdravotnom dotazníku

Pri uzatváraní životného poistenia ste povinný uviesť v zdravotnom dotazníku pravdivé informácie o aktuálnom zdravotnom stave. Ak máte zdravotné problémy, dokladujte poisťovni lekárske správy z vyšetrení. Pokiaľ si nie ste 100 % istý svojimi diagnózami, absolvujte lekársku prehliadku. Zatajenie podstatných ochorení môže spôsobiť komplikácie pri získavaní plnenia z poisťovne, príp. aj jeho zamietnutie.

Poistné podmienky

Ešte pred uzatvorením zmluvy sa podrobne oboznámte so všetkými poistnými podmienkami. Ak sa v nich nevyznáte, požiadajte príslušného pracovníka poisťovne alebo inú kvalifikovanú osobu (finančného poradcu či sprostredkovateľa) o ich vysvetlenie. V zmluvných podmienkach sú uvedené výluky z poistenia, čakacie lehoty a choroby, na ktoré sa poistenie nevzťahuje.

Cena nie je najdôležitejšia

Myslite na to, že omnoho dôležitejšie je vybrať si také poistenie, v ktorom bude ideálny pomer medzi cenou a kvalitou. Ako sme už spomínali vyššie, v prípade životného poistenia je dôležité byť krytý tak, aby vám bola pri poistnej udalosti vyplatená suma, ktorá dostatočne pokryje váš životný štandard.

Doba trvania poistenia

Všetci vieme, že starší človek je náchylnejší na rôzne ochorenia. Ak vaše poistenie skončí napr. dovŕšením 45 či 50 roku života a budete si chcieť uzatvoriť nové životné poistenie, môže sa stať, že poisťovňa nebude akceptovať negatívnu zmenu vášho zdravia. Nastavte životné poistenie na čo najdlhšiu lehotu trvania, najideálnejšie až do staroby.

enlightenedAk sa pri výbere životného poistenia budete riadiť podľa vyššie spomenutých bodov, nešliapnete vedľa. Pokiaľ však nemáte čas na porovnávanie alebo sa v tom jednoducho nevyznáte, kontaktujte nás. 


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2023 advreal.sk