Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Vybavte reklamáciu rýchlo a bez problémov

| Author: Katarína Petríková

Už pri nákupe tovaru si zistite informácie o záručnej dobe a podmienkach jej uplatnenia. 

Kupovaný výrobok skotrolujte 

Každý kupovaný výrobok si nechajte predviesť alebo sami pozorne skontrolujte, či na ňom nie sú vady. Ak nejaké nájdete, nenechajte sa odbiť a požadujte iný kus. Niektorí predajcovia sa totiž snažia predať už reklamované výrobky a zariadenia, čoho známkou môžu byť práve drobné mechanické vady a poškodenia.

Predajca je povinný na požiadanie vystaviť záručný list, ktorý musí obsahovať

 • meno a priezvisko,
 • obchodné meno alebo názov predávajúceho,
 • jeho sídlo alebo miesto podnikania,
 • obsah záruky, jej rozsah a podmienky,
 • dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky.

Ak záručný list obsahuje aj zoznam servisných opravovní, reklamáciu môžete uplatniť práve v nich.

Overte si trvanie záruky 

Na každý kupovaný tovar sa vzťahuje záručná doba, teda čas funkčnosti tovaru, za ktorý sa výrobca a predajca zaručil. Táto lehota začína plynúť hneď po kúpe výrobku, resp. po jeho spustení do prevádzky. Pri nákupe si teda nezabudnite overiť lehotu záručnej doby a jej podmienky.

Trvanie záruky závisí od druhu predávaného tovaru. Najčastejšie sa na nový tovar vzťahuje 24 mesačná záruka. Pri už použitom tovare sa letoha záruky skracuje na 12 mesiacov. Niektorí predajcovia ponúkajú aj tzv. predĺženú záruku, pri ktorej si môžu určiť aj osobitné podmienky uplatnenia záruky (po uplynutí zákonných 24 mesiacov). Vo väčšine prípadov si za ňu musíte priplatiť.

Tovar môžete reklamovať aj v posledný deň záruky, no odporúčame túto záležitosť vybaviť čo najskôr. Záruka platí aj na výrobok, ktorý bol predávaný v zľave alebo vo výpredaji. Pokiaľ bol ale tovar zlacnený z dôvodu chyby, na ktorú ste boli predajcom upozornený, prípadná reklamácia sa nemôže týkať tejto vady.

Kedy a ako reklamovať? 

Ak sa na výrobku v záruke objaví závada, ktorú ste nezavinili Vy, najlepším riešením je výrobok reklamovať. Partnerom pre vybavenie reklamácie je vždy predajca, ktorý rozhoduje o vybavení reklamácie. Pri neodstrániteľnej vade, ktorá znemožňuje normálne fungovanie výrobku, vzniká spotrebiteľovi právo na výmenu tovaru, príp. právo odstúpiť od zmluvy. Ak ide o odstrániteľnú vadu, ktorá sa opakuje (aspoň 2 predchádzajúce opravy) alebo o väčšie množstvo vád, kupujúci má rovnaké právo ako pri neodstrániteľnej vade. Ak sa reklamácia vyrieši výmenou výrobku, príp. jeho časti, začína plynúť nová záručná doba. Predajca nemá právo preniesť náklady spojené s reklamáciou na zákazníka (napr. náklady za znalecký posudok). 

Na úspešné uplatnenie Vašich spotrebiteľských práv budete okrem samotnej reklamovanej veci potrebovať aj pokladničný blok. Od reklamácie sa však nenechajte odradiť ani vtedy, ak ste si neuschovali originálny obal či pokladničný doklad. Zákon totiž neprikazuje spotrebiteľovi nechať si od výrobku obal pokladničný lístok, a preto môžete predajcovi ako dôkaz predložiť záručný list alebo bankový výpis, na ktorom je uvedená platba za kupovaný tovar. 

Výrobok môžete reklamovať v predajni, v ktorej Vám ho predali, no je možné tak urobiť aj v ktorejkoľvek predajni toho istého predajcu. Po spísaní reklamačnej správy vyhodnotí zamestnanec poverený vybavením reklamácie spôsob jej uplatnenia. Reklamácia môže byť vybavená ihneď, do 3 pracovných dní a v zložitejších prípadoch až do 30 dní. Podľa zákona nesmie vybavenie reklamácie trvať dlhšie ako 30 dní. Ak sa reklamácia predĺži nad zákonom stanovenú dobu, spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy, príp. predajca musí výrobok vymeniť za nový.

Môže sa stať, že predajca reklamáciu zamietne. V tomto prípade je povinný oboznámiť Vás s dôvodom jej zamietnutia. Ak s jeho rozhodnutím nesúhlasíte a ste presvedčení, že reklamácia by mala byť uznaná, pokúste sa s predajcom dohodnúť. Ak na dohodu nepristúpi, môžete si na chybu výrobku nechať zhotoviť vlastný znalecký posudok. V prípade posudku vo Váš prospech sa pokúste znova uplatniť reklamáciu a pokiaľ predajca reklamáciu ani v tomto prípade neuzná, bráňte sa súdnou cestou.

Dôležité fakty o reklamačnej politike

 • na každého spotrebiteľa sa vzťahujú spotrebiteľské práva,

 • chybný výrobok ihneď reklamujte,

 • predajca zodpovedá za kvalitu predávaného výrobku a chyby výrobku bez ohľadu na to, či o nich vedel,

 • predajca je povinný oboznámiť spotrebiteľa s používaním výrobku, resp. poskytnúť návod na použitie,

 • reklamačný poriadok musí byť prístupný na viditeľnom mieste,

 • pokiaľ Vám pochybný predajca odmietol reklamáciu prijať, môžete sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu, 

 • po uplynutí záručnej doby už nie je možné tovar reklamovať, 

 • záručnú dobu si môžete predĺžiť u samotného predajcu, ak takúto možnosť ponúka,

 • ak sa na tovar stále vzťahuje záručná doba, predajca je povinný reklamáciu prijať,

 • reklamovať môžete aj služby a potraviny,

 • tovar si môžete aj vymeniť (ak ste si kúpili napr. o číslo menšie topánky). 


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2022 advreal.sk