Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Zabezpečte si budúcnosť sporením v II. pilieri

| Author: Katarína Petríková

Zapojiť sa doň môžu ľudia do 35 rokov, a preto ak spĺňate vekovú hranicu a ešte si v tomto pilieri nesporíte, neváhajte.

Nespoliehajte sa iba na sociálny systém

Dôchodkové sporenie je beh na dlhé trate a pri dlhodobých formách investovania sú výkyvy vo výkonnosti normálne. Ak investujete pravidelne a dlhodobo, občasné prepady vás nemôžu nijako ohroziť.

II. dôchodkový pilier je určený na dlhodobé budovanie majetku, a preto nie je pri drobných výkyvoch dôvod na paniku. Z dlhodobého hľadiska je pravdepodobné, že budúci rast fondu vynahradí sporiteľom súčasnú stratu. Indexové fondy vykazujú od roku 2012 (od zavedenia na trh) ročný rast v priemernej výške 9 %. Preto vždy, keď má sporiteľ k dispozícii časový horizont 15 a viac rokov je pravdepodobné, že na svojich úsporách zarobí.

Odporúčame vám myslieť v dlhodobom časovom horizonte a sporiť si v správnych fondoch. Prax ukazuje, že väčšina ľudí stále sporí v konzervatívnych fondoch, ktoré však zarobia menej ako negarantované fondy s prevahou akciových zložiek. Práve pri pádoch akciových trhov majú sporitelia príležitosť na výhodné nákupy akcií. 

Všetci sporitelia v II. dôchodkovom pilieri majú možnosť presunúť svoje úspory z garantovaného do negarantovaného alebo zmiešaného fondu prakticky kedykoľvek. Sporiteľ taktiež môže prejsť z jednej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) do inej. Na zmenu mu stačí iba akceptačný list, ktorý na požiadanie vydáva Sociálna poisťovňa. S týmto listom si sporiteľ uzavrie novú zmluvu s vybranou DSS, pričom stará zmluva automaticky zaniká.

Do II. piliera môžu vstúpiť všetci mladí ľudia do 35 rokov, a preto ak spĺňate vekovú hranicu a ešte si v tomto pilieri nesporíte, neváhajte. Pri vhodne zvolenej investičnej stratégii môžete svoje úspory zhodnotiť pokojne aj o 9 %. Veľkou výhodou je aj jeho dediteľnosť. Ak sa sporiteľ nedožije dôchodkového veku, jeho finančné úspory zdedí oprávnená osoba. 

Plusy a mínusy II. dôchodkového piliera

+ zásluhovosť - čo si doň počas aktívneho života odvediete, z toho sa budete v starobe tešiť. Pre porovnanie - v Sociálnej poisťovni sa musí človek spoliehať len na zákonom určenú valorizáciu dôchodkov a na priaznivý demografický vývoj populácie

+ možnosť dobrovoľných príspevkov – nad rámec zákonných odvodov, no nie je možné ich vybrať pred dovŕšením dôchodkového veku

+ flexibilita - možnosť kedykoľvek vstúpiť do 35 rokov. V čase, keď je II. pilier otvorený vládou, sporitelia z neho môžu vystúpiť alebo doň vstúpiť podľa vlastného uváženia

+ zdroje dôchodku v starobe -  po dovŕšení dôchodkového veku budete mať dva zdroje príjmu – od Sociálnej poisťovne a aj od DSS

+ nízke náklady - oproti iným porovnateľným formám investovania je to poplatkovo lacná forma prípravy na starobu

+ oslobodenie od dane - majetok investorov v II. pilieri nepodlieha zdaneniu

+ informovanosť o stave účtu - účastník má vždy prehľad o výške jeho úspor a zhodnotení

+ II. pilier ponúka široký výber a možnosť zmeniť DSS alebo fond (po 1 roku bezplatne) 

+ dedičnosť - v prípade úmrtia účastníka sú prostriedky predmetom dedičského konania alebo sú odkázané osobe uvedenej na účastníckej zmluve

+ (-) zhodnotenie - potrebný je správny výber fondov a aj sledovanie a včasné reagovanie na vývoj finančných trhov

+ (-) likvidita - vaše úspory si môžete vybrať až po dovŕšení dôchodkového veku 

 

 - zhodnotenie - ak sa o majetok v pilieri nestaráte, môžete sa pripravovať o možné výnosy

 - časté legislatívne úpravy a novely 


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2023 advreal.sk