Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Zabezpečte svoje podnikanie vhodným poistením

| Author: Katarína Petríková

S kvalitným poistením zvládnete krízové situácie oveľa ľahšie.

Aké riziká by malo obsahovať vaše poistenie? 

Poistenie nehnuteľnosti

Živelné riziká nám pripomínajú nielen silu a nevyspytateľnosť prírody, ale aj to, že poistenie majetku je naozaj potrebné. Ak svoje podnikanie vykonávate vo vlastnej budove, určite potrebujete jej kvalitné poistenie. To by malo obsahovať riziká pre prípad živelných a iných nepredvídateľných udalostí, ako sú požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, zemetrasenie, povodeň, záplava a iné. Šarapatu dokáže narobiť aj prasknuté potrubie. Oplatí sa pouvažovať aj nad doplnkovým poistením, ktoré vás ochráni v prípade krádeže, lúpeže, vandalizmu alebo rozbitia skla, ktoré môže nastať z akejkoľvek príčiny.

Podnikateľská činnosť sa však často vykonáva aj v prenajatých priestoroch, ktoré si nájomcovia upravujú podľa vlastného vkusu. Tieto úpravy je možné poistiť pre prípad rovnakých rizík ako budovu. 

Poistenie zariadenia, zásob a finančnej hotovosti

Pokiaľ sa venujete výrobe produktov a vlastníte stroje na výrobu a spracovanie materiálov, potrebujete aj poistenie technických rizík, ktoré kryje škody spôsobené chybou konštrukcie stroja, chybou materiálu, nesprávnou obsluhou, skratom alebo pôsobením elektrického prúdu. Ak vaša firma vlastní zariadenie kancelárií, teda nábytok a elektroniku, okrem poistenia živelných rizík a krádeže vám bude užitočné aj poistenie pre prípad skratu a prepätia elektroniky. A keďže sa v každej spoločnosti zvyčajne nachádza aj finančná hotovosť, zíde sa aj poistenie peňazí a cenností. 

Poistenie zodpovednosti za škodu

Čo ak svojou činnosťou neúmyselne spôsobíte škodu inej osobe? Poškodený je oprávnený domáhať sa náhrady za škodu, či už ide o škodu na majetku, zdraví alebo dokonca na živote. Nie je ľahké odhadnúť sumu, na ktorú sa má uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu. Nápomocným býva ročný obrat firmy, pretože veľkosť podniku priamoúmerne súvisí s veľkosťou potenciálnej škody. 

Poistenie prerušenia prevádzky 

Na to, aby ste boli chránený v akejkoľvek situácii musí byť poistenie podnikania naozaj komplexné. V dôsledku veľkej poistnej udalosti môže byť vaša prevádzka prerušená aj na niekoľko týždňov či mesiacov. V tomto období prichádza firma o zisk a navyše znášate aj náklady, ktoré platíte bez ohľadu na to, či svoju činnosť prevádzkujete alebo nie. V týchto situáciách iste oceníte poistenie prerušenia prevádzky.


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2023 advreal.sk