Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377
Chcete predať nehnuteľnosť? Dajte nám o nej vedieť!

Zdedili ste nehnuteľnosť? Preverte jej technický a právny stav

| Author: Katarína Petríková

S preverovaním začnite už počas prebiehajúceho dedičského konania. 

Stav nehnuteľnosti je doležitý 

Nezáleží na tom, či ide o dom vašej babičky alebo o menej známu nehnuteľnosť. V oboch prípadoch je potrebná jej dôkladná prehliadka. Všímajte si dispozičné riešenie stavby, steny, podlahy, dvere a okná. Na posúdenie stavu elektroinštalácie, statiky, vykurovania a rozvodov si na pomoc prizvite odborníka. Presné informácie o stavebnej a technickej kvalite nehnuteľnosti, skrytých chybách a nákladoch na opravu vám pomôžu rozhodnúť sa, čo budete s nehnuteľnosťou ďalej robiť. Pozornosť zamerajte aj na jej okolie a občiansku vybavenosť. Všetky tieto informácie majú vplyv na to, či starý dom premeníte na víkendovú chatu alebo ho radšej predáte. Samozrejme, podstatná je aj vaša aktuálna finančná situácia. 

Okrem stavebného a technického ohodnotenia si nehnuteľnosť vyžaduje aj posúdenie po právnej stránke. Na zistenie týchto detailov poslúži list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy a ďalšie dokumenty (podľa toho, o akú nehnuteľnosť ide). Z listu vlastníctva vyčítate parcelné čísla pozemku a aj to, o aký typ pozemku ide. Ďalej v ňom nájdete jeho výmeru, súpisné číslo stavby, jej charakteristiku a informácie o vlastníkoch / spoluvlastníkoch nehnuteľnosti či iných oprávnených osobách. 

Rovnako dôležité je zistiť čo najviac informácíí o ťarchách spojených s dedenou nehnuteľnoťou. Vecné bremená sa môžu viazať na nehnuteľnosť “in rem”, čo znamená, že prechádzajú s vlastníctvom na nového majiteľa. Vecné bremená “in personam” sú v prospech konkrétne určenej osoby a zanikajú najneskôr jej smrťou. Na základe obsahu bremien budete vedieť, v čom všetkom vás obmedzujú a aké povinnoti z nich vyplývajú. Ťarchy môžu byť zapísané aj v prospech banky, nebankovej inštitúcie alebo fyzickej osoby, ktorá vlastníkovi poskytla peniaze. Z listu vlastníctva vyčítate aj to, či sú ťarchy aktuálne a ako sa dajú vysporiadať.

Ak dedíte byt, na preverenie jeho právneho stavu budete potrebovať pôvodnú nadobúdaciu zmluvu, predpis mesačných zálohových platieb za služby a energiu a zmluvu o spoločenstve vlastníkov bytov.

Pokiaľ je súčasťou dedičstva aj pozemok, orgán samosprávy vám poskytne informáciu o tom, či momentálne neprebieha konanie o výstavbe a aká je budúca možná výstavba v jeho okolí. Obsah všetkých dokumentov, ktoré sa vám dostanú do rúk, konzultujte s právnikom a realitným špecialistom.

Čo s neskolaudovanou stavbou? 

V prípade, že je predmetom dedenia rozostavaná a neskolaudovaná stavba, zadovážte si stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu nielen na samotnú stavbu, ale aj na príslušné siete (voda, plyn a elektrika). Ak ste zdedili dokončenú, skolaudovanú, no nezapísanú stavbu, príp. novostavbu, k všetkým vyššie spomenutým dokladom budete potrebovať aj kolaudačné rozhodnutie a rozhodnutie o súpisnom čísle. 

S ohodnotením pomôže notár

Ten určí cenu na základe zhodného tvrdenia účastníkov konania, vyjadrenia realitnej kancelárie alebo zo znaleckého posudku. Ak ste zdedili nehnuteľnosť ako jej výlučný vlastník, môžete sa sami sa rozhodnúť, ako s ňou ďalej naložíte. V prípade, že je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve, na jej ďalšom osude sa musia dohodnúť všetci spoluvlastníci. 


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2022 advreal.sk